+420 606 957 428

Pult centralizované ochrany objektů (PCO)

Připojení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) a elektronických protipožárních systému (EPS) objektu na náš PCO s našimi pohotovostními výjezdovými hlídkami umístěnými ve městech Hodonín a Břeclav a v přímé spolupráci s výjezdovými hlídkami v oblasti měst Pohořelice, Mikulov a Hustopeče.
Pohotovostní výjezdové hlídky provádí zajištění objektu při poplachu, opatření pro zamezení dalšího ohrožení majetku, informování oprávněných osob a institucí, pravidelné nebo náhodně prováděné kontroly objektu pohotovostní výjezdovou hlídkou s využitím elektronického obchůzkového kontrolního systému pro kontrolu a vyhodnocení obchůzkové činnosti podle stanovených požadavku, včetně měsíčních výpisu o provedených kontrolách.

Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha objektu proškolenými pracovníky ostrahy vybavenými stejnokroji s viditelným označením jako pracovníci ostrahy, služebním průkazem s identifikačním číslem, donucovacími prostředky, mobilními telefony, popř. ručními radiostanicemi, služebními psy nebo střelnými zbraněmi.
Nedílnou součástí našich služeb jsou zde pravidelné a namátkové kontroly a pravidelná vyhodnocení úrovně poskytovaných služeb. Tyto zkušenosti jsou pak zdrojem dalších opatření vedoucích ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.

Montáže bezpečnostních systémů

Zajišťujeme dodávku a montáže bezpečnostních systémů:

  • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)
  • kamerové sledovací systémy (CCTV)
  • docházkové a přístupové systémy (DS, PS)
  • pobočkové telefonní ústředny (PTÚ)
  • systémy elektrické požární signalizace (EPS)
  • slaboproudé kabelové rozvody včetně počítačových sítí (SKS)

Pro zajištění bezporuchové funkce PZTS, CCTV, EPS a dalších technických zařízeních je prováděn nepřetržitý servis a pravidelné revize nejméně jedenkrát za rok. Provádíme zpracování nabídek a cenových kalkulací poskytovaných služeb ochrany a ostrahy objektů včetně návrhu bezpečnostních systémů.